Een van de mooie plug-ins van Obsidian is templater. Met deze plug-in kun je templates maken die precies het formaat hebben dat bruikbaar is voor het doel. De kop van je notitie is de naam van het bestand bijvoorbeeld. Voor een dagelijkse notitie is de datum (in ISO 8601 format YYYY-MM-DD) je bestandsnaam en titel. Je kunt dan al je tijd steken in de notitie en de vaste elementen vullen zichzelf. Het web staat vol met video's met uitleg.

Je kunt de datum van vandaag (tp.date.now) gebruiken om relatieve datums te genereren. Met dit stukje in je template kun je bijvoorbeeld de notitie van gisteren invoegen. Zonder de "!" maak je een link naar de notitie van gisteren.

![[<% tp.date.now("YYYY-MM-DD", -1) %>]]

Nadeel van deze manier is dat de datum altijd afhangt van het moment waarop je notitie aanmaakt. En soms wil je een notitie vooraf aanmaken. Bijvoorbeeld een wekelijkse notitie maak ik vaak eerder aan, met die handig optie een notitie te generen uit het weeknummer in de kalander.

Een wekelijkse notitie heeft bij mijn de vorm "YYYY-MM-DD Weeklog". Met de toevoeging van "Weeklog" geen datumformaat. Gelukkig kunnen we in Obsidian moment.js gebruiken. Met onderstaand stukje script kun je het relevante deel uit de titel halen, er een datum van maken, en daar dingen mee doen. Zoals in dit voorbeeld de datum van gisteren generen.

![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-1, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]

Er zijn misschien betere methodes, maar dit heeft werken met Obsidian voor mij weer iets eenvoudiger gemaakt.

Voor de volledigheid nog de kop van mijn weeknotitie, en de links naar de dagen die ik wil invoegen.# Mijn header met links naar de vorige en volgende weekelijke notitie.
[[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-7, 'd').format('YYYY-MM-DD') %> Weeklog|<< Vorige Weeklog]] <> [[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(7, 'd').format('YYYY-MM-DD') %> Weeklog |Volgende Weeklog>>]]

# De links naar de dagnotes. De 0 staat erbij omdat ik ❤️ nette aligment.
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-0, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-1, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-2, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-3, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-4, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-5, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]
![[<% moment(tp.file.title.substr(0, 10),'YYYY-MM-DD').add(-6, 'd').format('YYYY-MM-DD') %>]]